Tanja Hartonen-Pulkka

Markkinat 23.6.2014

  Kuva todistaa, että oltiin markkinoilla. Vaikka paikallislehden mukaan poliittinen edustus markkinoilla oli vain keskustalla.

 

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin 1. Vpj

Etelä-Savon piiri valitsi minut piirin 1. varapuheenjohtaksi vuodelle 2014. samalla olen myös Mäntyharjun Pesrussuomalaisten Puheenjohtajana vuoden 2014.

780 kertaa kiitos!

Tästä on hyvä jatkaa, kiitos luottamuksesta!

Tanja

Lähihoitajien koulutus Mäntyharjuun

Aloite 11.4.2011

Lähihoitajien koulutus Mäntyharjuun

Vuonna 2006 valmistui Mäntyharjussa n. 22 lähihoitajaa. Koulutus järjestettiin Mikkelin kanssa yhteistyössä työvoimakoulutuksena. Voitaisiin järjestää yhteistyössä koulutusta täällä Mäntyharjulla uudestaan työvoimakoulutuksena esimerkiksi seuraavin kriteerein:

Pääsyvaatimukset: alalle soveltuvuus, (hyväksytysti suoritettu soveltuvuustesti) halu työskentelyyn vanhusten parissa. Vaaditaan sellainen terveydentila, että opiskelu ja työskentely alalla on mahdollinen. Ensisijainen kohderyhmä: työttömät ja työttömyysuhanalaiset.

Koulutuksen aloittaminen täällä olisi helppoa, säästyy mm. matkat. Sijaistilanne on tällä hetkellä hoitoalalla erittäin huono ja tätä kautta pitkällä tähtäimellä voisi asiaan saada helpotusta. Huono sijaistilanne, jatkuva sijaisten etsiminen vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja kuormittaa omalta osaltaan henkilökuntaa. Koulutettua henkilökuntaa tarvitaan enemmän.

Voitaisiinko selvittää mahdollisuutta tähän, ja kehittää tilannetta edelleen. Aiemmin ehdotettu varahenkilöstön käyttö ei saanut kannatusta, mutta olisiko tähän koulutuksen järjestämiseen mahdollisuutta?

Tanja Hartonen-Pulkka

Kunnanhallituksen jäsen

Valtuutettu

Ari Hartonen

Kunnanhallituksen Pj

Valtuutettu

 

Valintoja

Kunnanhallitus teki uusia valintoja: Tanja Hartonen-Pulkka valittiin muitten luottamustoimiensa ohella vanhusneuvostoon vuosiksi 2011-2012, Mikkelin Sateenkaari Ry:n toimintaan, ja uudelleen kunnanhallituksen edustajaksi koulutuslautakuntaan, kulttuuri-ja vapaaaika lautakuntaan varaedustajaksi, sekä jatkoon reissumiestoimikuntaan vuosiksi 2011-2012.

 

Klikkaa vaalivideooni

Aloitteita

Aloite 2.6.2010

Minuun on otettu äitien taholta yhteyttä ja pyydän kohtuullistamaan ehtoja.

Voisi tarkistaa vuorotyöläisten 11 päivän sääntöä, voisiko sitä uudistaa/muuttaa? Jos vuorotyöläinen ei tarvitse vaikka kuin 5 päivää kuussa hoitoa, maksetaan kuitenkin 11:sta päivästä. Voisiko sääntöä muuttaa esim. maksu päiväkohtaiseksi? Tämä voisi vapauttaa myös päivähoitopaikkoja lisää ja antaisi säästöä myös perheille. Jos ei päiväkohtaiseksi muuten, niin vaikka niin, että maksaa väh. 5 päivästä. Siitä eteenpäin plus päivä kerrallaan yhteentoista päivään.

Lisäksi päivähoitomaksuja voisi suhteuttaa kokopäivähoidosta siihen päivämaksuun/ 11 päivän sääntöön. 11 päivän hoitohan on suhteessa kallista kokopäivähoitoon, ja voitaisiin siirtyä kohtuullistamaan vähemmän hoitoa tarvitsevien päivähoitomaksuja ja jakaa kokopäivähoidonmaksu 20 päivän jakajalla, laskea päivää kohti hinnan, näin saataisiin päivähoito edullisemmaksi.

Kunnanhallituksen jäsen
Kunnanvaltuutettu
 

Tanja Hartonen-Pulkka


 

Aloite 2.6.2010


Mäntyharjun kunnassa voisi ottaa käyttöön kotihoidon tuen kuntalisän. Alle 3- vuotiaan paras kasvuympäristö on kuitenkin koti, ja kotona hoitamista tulisi tukea. Summa voisi esimerkiksi olla alle 3v. 150-200 euroa kuussa kodinhoidontuen lisänä. Tällä saisimme purettua päivähoidon mahdollisia ruuhkia ja muutenkaan nykyään ei tunnu saavan perhepäivähoitajia. Tässä kannattaisi punnita arvoja, mitä Mäntyharjun kunta haluaa painottaa. Voitaisiinko tehdä vaikka kahden vuoden kokeiluna aluksi, ja katsoa vaikutuksia, eikä vain satsata subjektiivisen päivähoito-oikeuden toteutumiseen? Kuntalisää voisi myös harkita yli 3v. hoidossa, laajentaa vaikka esikouluun asti pienemmällä summalla. Tällä voisi saada myös lisää lapsiperheitä Mäntyharjuun ja saisi Mäntyharjun kunnasta positiivisen kuvan, kuinka halutaan tukea lapsiperheitä.

Olisi hyvä kartoittaa erilaisia malleja muista kunnista/kaupungeista ja miettiä mikä soveltuisi meille.

Kunnanhallituksen jäsen
Kunnanvaltuutettu
 

Tanja Hartonen-Pulkka

 

Tanja Hartonen-Pulkka puoluevaltuuston 1. varajäseneksi

Lauantai 29.5.2010

 

Joensuussa puoluekokous on 28.5.2010 valinnut puoluevaltuuston 1. varajäseneksi Tanja Hartonen-Pulkan Mäntyharjusta.

Samaisessa kokouksessa on tehty useita valintoja muutenkin. Puolueen johtoon valittiin Jutta Urpilainen, puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Jouni Backman ja odotetusti puoluesihteerin valinta osui Mikael Jungneriin.

Jutan linjapuheen tiedote löytyy täältä: http://www.sdp.fi/node/1813 . Tiedotteen alaosassa on myös linkki uuteen SDP. Kansan edustaja. -videoon. Kannattaa käydä katsomassa.

 

Kunnallisaloite

Torstai 27.5.2010


Mäntyharjun terveyskeskuksessa pitkään jatkunut vaikea lääkäritilanne koskettaa eniten ns. ei-akuuttitapauksia. Tähän asiakasryhmään kuuluvat vuosikontrolleissa käyvät sydän-, reuma- ja syöpäpotilaat, diabeetikot, epämääräisistä kivuista kärsivät potilaat, lausuntoja  tarvitsevat asiakkaat jne.

Tällä hetkellä  terveyskeskuslääkärin vastaanotolle jonottaa 145 henkilöä. Toukokuun lopulla lääkäriaikoja ao. jonossa oleville potilaille on voitu antaa tammikuussa vastaanotolle pyrkineille. Nykyisellä terveyskeskuksen lääkärivahvuudella, ilman tehtävämuutoksia, jono vain kasvaa ja sen purkaminenkin ilman uusia toimenpiteitä ja potilaita kestäisi 5-6 kuukautta.

Tämän hetkinen tilanne vaarantaa usean henkilön potilasturvallisuuden ja antaa huonon kuvan kunnallisten terveyspalveluiden hoidosta Mäntyharjussa.

Kehittämisjaoston/kunnanhallituksen on syytä käsitellä pikaisesti ao. ongelman erilaiset ratkaisuvaihtoehdot.


Mäntyharju 24.5.2010 
 
Tanja Hartonen-Pulkka           Anneli Vornanen           Heikki Vaskelainen

Kh:n jäsen                               Kv:n vpj                         Kh:n pj

 

Eduskuntaan!

Tanja Hartonen-Pulkka

eduskuntavaalien ehdokkaaksi

Maanantai 22.3.2010 - Timo Kuoksa, varapuheenjohtaja

 

Tiedote 22.3.2010

Mäntyharjun Sosialidemokraatit ry esittää yhdistyksen puheenjohtaja Tanja Hartonen-Pulkkaa tulevien (v. 2011) eduskuntavaalien ehdokkaaksi.tanja.hartonen.pulkka.web.jpg Päätös tehtiin torstaina 18.3. yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa yksimielisesti. Lopullisesti vaalipiirimme ehdokasasettelun päättää SDP Etelä-Savon piiri, tarvittaessa jäsenäänestys on syyskuussa. Tuemme yksimielisesti Tanjan ehdokkuutta ja teemme yhdessä työtä, jotta Tanja valitaan lopulliselle listalle ja menestyy ensi kevään vaaleissa.

Sosialidemokraattinen Puolue lähtenee vaaleihin ilman vaaliliittoja. Tällöin kahden kansanedustajapaikan saaminen on todennäköistä ja hyvällä vaalityöllä kolmas paikka olisi jo suuri voitto, jota kannattaa tavoitella. Siihen työhön tarvitaan koko maakunnan äänimäärän kasvua.

Me tarvitsemme oman ehdokkaan ja tarjoamme uuden raikkaan vaihtoehdon ja mahdollisuuden mäntyharjulaisille, maaseutukeskuksille ja maakunnalle. Tanjan saamalla kannatuksella tulee olemaan merkitystä puolueen ja piirin toiminnassa.

Vaalityön alkaessa ja sen aikana tavoitteet tarkentuvat. Mäntyharjun Sosialidemokraatit valmistelevat jäsenkokouksessa esitettyä koko maakunnan yhteistyötä Tanjan vaalivoiton ja valinnan turvaamiseksi.

Timo Kuoksa, vpj
Mäntyharjun Sosialidemokraatit ry

 

Suomen sosialidemokraattisen puolueen logo.svg

 

title

Click to add text, images, and other content